چهلمین همایش آموزشی: ویژه آنسامبل گیتار به همراه پیانو، ویلنسل و آواز
 در این همایش آموزشی 6 آنسامبل از کودک، نوجوان و جوان به رهبری سهراب فلک انگیز در بعد از ظهر جمعه 8/11/95 در سالن شهید انصاری مجتمع فرهنگی، هنری خاتم الانبیاء (ص) قطعاتی از موسیقی فا خر اجرا به شرح زیر کردند.

 آنسامبل کودک ـ نوجوان اول : نوازندگان این گروه عبارت بودند از:

آنسامبل اول (کودک ـ نوجوان) :             

آنسامبل دوم( کودک ـ نوجوان) :

آنسامبل سوم( کودک ـ نوجوان ) :

آنسامبل چهارم (نوجوان ـ جوان ) :

آنسامبل پنجم ( نوجوان ـ جوان ) :

آنسامبل ششم ( جوان ) :