مسیح فریدون زاده

مربی گیتار مسلط به گیتار کلاسیک

تحصیلات:کارشناس موسیقی

سن: 32 سال