مانی مصفا

تدریس ریکورد، پیانو،تاریخ موسیقی

و تئوری موسیقی از سال1386        

متولد                                                                                   

                                                                                                     

                                                                                                         

 پیشینه ی تدریس:

- تدریس ریکوردر و پیانو در آموزشگاه پرنیان از 1386 تا 1390، آموزشگاه معاصر از 1390 تا کنون، آموزشگاه سپهر از 1394 تا کنون، آموزشگاه داروگ از 1396

- تدریس تاریخ موسیقی در آموزشگاه پرنیان از سال 1386 تا 1390، آموزشگاه معاصر از سال 1390 تا 1391

- تدریس تئوری موسیقی در آموزشگاه سپهر از سال 1395

 پیشینه ی آهنگسازی:

2005: Untitled Music (solo piano)

2007: Music for a White Room (two performers on a piano or mallet instruments)

2008: Regular Expressions (solo wind instrument)

2008: Idra Wahat (solo electric reed organ)

2009: Northern Bird (solo piano)

2011: Prelude (solo piano)

2013: Verbs (female voice or digital voice and piano)

2015: Idra Wahat’s Damper Playing (solo electric reed organ)

2015-2017: Miniatures for 2 sopranino recorders

 فعالیت های بین المللی:

- اجرای موسیقی در فستیوال زمستانی سارایوو در سال 2009

- شرکت در انجمن آهنگسازان جوان در پرتغال در سال 2014

- شرکت در کلاس های آهنگسازی استادان میگل آزگیم، آنتونیو د سوزا دیاش و سایمن امرسن در مرکز فرهنگی کشکایش در پرتغال