حمید سماعی

شروع از 8 سالگی نزد حسین حقانی

ادامه نزد استاد داریوش پیرنیاکان   

متولد تیر ماه ۱۳۶۳                     

                                                    

                                                   

متولد تیر ماه ۱۳۶۳                       

شروع موسیقی از سن ۸ سالگی در رشت نزد آقای حسین حقانی، بهره از کلاسهای استاد پیرنیاکان و فراگیری ردیف های آقاحسینقلی

بهره از کلاسهای استاد پیرنیاکان و فراگیری کامل ردیف های آقاحسینقلی و عالی علی اکبر خان شهنازی و کسب تأییدیه از ایشان

در سال ۱۳۹۱ استفاده استفاده از محضر کلاس استاد مجید کیانی و نگاهی متفاوت تر به ردیف

اجرای کنسرتهای متعدد در داخل و خارج کشور با گروههای بیداد ، دل انگیزان ، پرنیان ، دلکش ، تاسیان و ....

تأسیس گروه تلفیقی مکنون و اجرای کنسرتهای متعدد با این گروه

به زودی آلبوم گروه مکنون به سرپرستی و آهنگ سازی حمید سماعی وارد بازار خواهد شد.

قابل اشاره است که چند تن از شاگردان قدیمی ایشان در حال حاضر از مدرسین خوب و موفق این شهر می باشند.