کارشناس موسیقی ازدانشگاه علمی

کاربردی تهران و کالج  ایروان         

متولد۱۳۵۷                              

                                                 

                                                  

 

 کارشناس موسیقی ازدانشگاه علمی کاربردی تهران

تحصیل کرده نوازندگی فلوت در کالج موسیقی ایروان و دارای مدرک پداگوژی

 متولد۱۳۵۷

مولف ۴ کتاب آموزشی :

۱- کتاب مقدماتی برای آموزش تکنیک فلوت کلیددار

۲- ۳۰ آهنگ کلاسیک برای آموزش دونوازی پیانو و فلوت

۳- آهنگ های زیبای رمانتیک تنظیم شده برای دونوازی فلوت و پیانو

۴- آهنگ های زیبا و آشنای ایران تنظیم شده برای دونوازی پیانو و فلوت یا ویولن

از دیگر فعالیتهای اجرایی:

سرپرست و نوازنده فلوت گروه موسیقی صبا

عضو تریو واله

عضو گروه موسیقی خانه فرهنگ گیلان

و همچنین؛

آهنگسازی تئاتر خوشکسالی و دروغ 

آهنگسازی تئاتر تریلوژی تبای

آهنگسازی تئاتر پنجره ایی برای دیدن

تنظیم واجرای چندین اثر برای آنسامبل های کوچک و گروه کُر