سامان مستشاری

مربی گیتار مسلط به گیتار کلاسیک

تحصیلات:       کارشناس موسیقی

سن: 32 سال